Informace o parcelách, listech vlastnictví

Informace z katastru nemovitostí lze jednoduše získat na stránkách ČÚZK.

Pod tímto odkazem najdete aplikaci, která umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

nahlizenidokn.cuzk.cz

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout